Mediation in plaats van procederen

Steeds vaker worden ouders in een conflict door de rechter verplicht tot mediation. Rechters zijn van mening dat ouders er samen uit moeten komen. Echter op het moment dat men al een hele procedure achter de rug heeft, welke gepaard gaat met veel kosten, stress en onzekerheid, valt dat vaak niet mee.

Soms zijn ouders al een tijdlang uit elkaar en komen er toch nog conflicten. Een ouder wil een andere zorgregeling, weekenden of vakanties ruilen of er komt een nieuwe partner waar de regeling op moet worden aangepast. Vaak heeft het ook te maken met verschil in opvoeding. Ouders groeien in de loop der jaren uit elkaar, maar verwachten wel van elkaar dat ze ten opzichte van de kinderen hetzelfde blijven. Kortom: er zijn een hoop aanleidingen die leiden tot flin- ke discussies en zelfs rechtszaken.

Mediation is hiervoor een geschikte oplossing; niet pas als beide ouders met advocaten en procedures bewapend met gestrekt been erin gaan. Maar juist nog voordat het uit de hand loopt. Een goede mediator met kennis van zaken en met een pedagogische achtergrond weet in veel gevallen ouders te begeleiden naar een goed compromis. Winst voor beide partijen dus, maar de grootse winst is voor de kinde- ren die niets erger vinden dan ouders die ruzie maken.

Gaat u scheiden of bent u gescheiden en loopt het niet zoals u graag had gezien? Ga eens een vrijblijvend kennismakings- gesprek met een pedagoog-mediator aan en ontdek of er voor jullie een laagdrempelige oplossing is.