ECHTSCHEIDING

Ik begeleid ouders in het ‘kinderdeel’ van de echtscheiding, waarbij het uitgangspunt is dat de belangen van de kinderen centraal staan. Dit gebeurt meestal in goede samenwerking met advocaten uit de regio. Omdat ieder zijn eigen specialisme heeft, wordt de klant voorzien van alle expertise die nodig is in deze ingewikkelde periode. Een ander voordeel is dat het vaak een snellere juridische afwikkeling heeft en dus kostenbesparend is. Daarnaast is het ook voordeliger om het ‘kinderdeel’ van de scheiding niet door een advocaat maar door mij te laten begeleiden.

OUDERSCHAP

Ik help ouders bij vraagstukken over zorgtaken en opvoeding. Ik help ouders weer op 1 lijn te komen, vaak in geval van echtscheiding. Daarnaast spreek ik ook met de betrokken kinderen. Het is goed om de scheiding ook te bekijken vanuit hun positie. Ook zij hebben een stem in het ingrijpende proces van de scheiding. Ik maak ouderschapsplannen en zorg ook voor een gedegen evaluatie of aanpassing.

(FAMILIE)CONFLICTEN

Als RegisterMediator, kan ik het proces begeleiden om tot een oplossing te komen bij conflicten in de relatie tussen gescheiden ouders of wanneer er conflicten zijn in de familiesfeer. Ook wanneer er sprake is van verloren contact, begeleid ik familieleden die willen werken aan herstel van de relatie met bijvoorbeeld kinderen, ouders, broers en zussen.

KINDERCOACHING

Ik werk inmiddels 20 jaar als Pedagoog met kinderen vanaf 5 jaar. Ik coach hen op het juiste nivo. Het is voor hen erg belangrijk gehoord en gezien te worden en te praten met iemand die hen op waarde schat. Hierbij kunt u onder andere denken aan: scheidingsbegeleiding, puberteit, moeizame relatie met gescheiden ouder(s).

BEGELEIDING ‘VIJFGESPREKKEN’

Wanneer ouders een eigen advocaat hebben, word ik regelmatig ingeschakeld om het deel dat gaat over de communicatie of over de kinderen over te nemen. Zodra er overeenstemming middels mediation is bereikt, vind er een Vijfgesprek plaats. Tijdens dit gesprek zitten clienten, gesteund door hun advocaten aan tafel en kunnen er direct vaste afspraken gemaakt worden. Als procesbegeleider zorg ik ervoor dat alle partijen zich gehoord en gezien voelen en stuur ik het gesprek zonodig bij. Doordat alle betrokken partijen aan 1 tafel zitten en er eerlijk en open naar een oplossing gezocht word, ontstaan er gedegen oplossingen. Niet zelden wordt er vervolgens afgezien van procedures.

SAMENWERKING MET ADVOCATEN

Doordat ik met veel advocaten prettig samenwerk, kunnen er verschillende aspecten van de scheiding naast elkaar lopen. Uiteindelijk heeft u dan één gespecialiseerd eindproduct in handen. Inmiddels heb ik in vele zaken met verschillende kantoren op een fijne manier samengewerkt.

De kracht van deze samenwerking zit hem in het feit dat je zowel juridisch als op pedagogisch gebied het allerbeste krijgt. 

Ik kan ook de verbinding leggen tussen u en uw advocaat en uw ex-partner en zijn/haar advocaat , wanneer u tegenover elkaar staat . Het zorgvuldig bijeenbrengen van alle betrokkenen en het voeren van een gezamenlijk gesprek, leidt vaak tot een oplossing en kan een procedure voorkomen.