Decemberdagen

Voor veel mensen is de decembermaand er één van warmte, kadootjes, eten en bij elkaar zijn. Maar ook van agenda-stress, teleurgestelde familieleden en te weinig tijd om alles voor elkaar te krijgen.

Kinderen hebben daar in eerste instantie niet zoveel mee van doen. Ze leven van de Sint-periode naar de Kerst en zijn zich niet bewust van alle zaken die daarvoor geregeld en besproken moeten worden.

In het Ouderschapsplan kunnen de feestdagen meegenomen worden. Bij wie zijn de kinderen en op welke dag? En hoewel het soms helemaal niet ontspannen voelt om al jaren van tevoren te bepalen hoe de feestdagen ingedeeld zullen zijn, geeft het ook rust. Het is als 'volledig' gezin al niet makkelijk de agenda's aan te passen aan alle wensen van alle families. Laat staan hoe ingewikkeld het is voor gebroken gezinnen. Afspraken maken met je ex-partner over de verdeling van jullie kinderen, wordt bemoeilijkt door allerlei belangen. En helaas staat het belang van de kinderen vaak dan niet op de eerste plaats. De gunfactor is niet meer aanwezig en men komt klem te zitten tussen allerlei belanghebbenden. Gevolg is een hoop duw- en trekwerk, ontevreden stemmingen en frustraties waar de kinderen zeker iets van meekrijgen. Bewust of onbewust.

Om die reden adviseer ik, om voor deze maand de feestdagen al ver van te voren vast te leggen. Liefst voor een aantal jaren. Zo krijgt iedereen waar hij 'recht op heeft', kan eenieder ver van te voren op uitnodigingen ingaan en weten de kinderen ook waar ze aan toe zijn. Want voor kinderen zijn de dagen in december vaak al spannend en beladen genoeg.